Sit yo

Ou ka jwenn lòt sit vaksen atravè Massachusetts nan mass.gov.

Kote
Info
marker symbol
Boston Medical Center @ Dowling Building, Ground Floor
Antre nan 850 Harrison Ave., Boston MA 02118
Boosters ki disponib pou laj 5 an oswa plis. Seri prensipal ki disponib pou pasyan 12 ane ak plis. Pou pasyan ki poko gen 12 an ki vle kòmanse seri prensipal yo, kontakte PCP yo pou yon randevou.
Mache nan èdtan:
M - F 7:30 AM - 4 PM
Espas pou:
710 Albany Garage & pakin nan lari ki disponib

Vaksinasyon Pop-Up Evènman yo

Pfizer, Moderna, ak Johnson & Johnson yo ap disponib epi moun ki gen 12 zan ak pi gran yo kalifye pou resevwa vaksen an. Ou ka jwenn enfòmasyon ak fòm konsantman pou mine nan. N ap akeyi tout moun kit yo gen asirans ou pa, kit yo gen papye imigrasyon ou pa. Vaken COVID-19 la gratis.

December 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FAQs about the COVID-19 Vaccine