Sit yo

Ou ka jwenn lòt sit vaksen atravè Massachusetts nan mass.gov.

Tanpri sonje fèmti jou ferye klinik vaksen sa yo. Lokal Russell Auditorium Dorchester ak Morning Star Mattapan ap fèmen nan:

  • Vandredi 24 desanm 2021
  • Samdi 25 desanm 2021
  • Vandredi 31 desanm 2021
  • Samdi 1ye janvye 2022
  • Lendi 17 janvye 2022

Location
Info
marker symbol
Boston Medical Center @ Dowling Building, Ground Floor
Enter through 850 Harrison Ave., Boston MA 02118
Walk-in hours:
M - F 6:30 AM - 4:00 PM
Parking:
710 Albany Garage & street parking available
marker symbol
Mattapan COVID-19 Vaccination Site @ Morning Star Baptist Church
1257 Blue Hill Ave, Mattapan, MA 02126
Walk-in hours:
M, Tu, TH, F, Sat 8:00 AM - 4:00 PM
Parking:
Church Parking lot and street parking available
marker symbol
Dorchester COVID-19 Vaccination Site @ Russell Auditorium
70 Talbot Ave, Dorchester, MA 02124
Hours:
Tu, TH, F, Sat 8:00 AM - 4:00 PM
Parking:
Parking lot & street parking available

Vaksinasyon Pop-Up Evènman yo

Pfizer, Moderna, ak Johnson & Johnson yo ap disponib epi moun ki gen 12 zan ak pi gran yo kalifye pou resevwa vaksen an. Ou ka jwenn enfòmasyon ak fòm konsantman pou mine nan. N ap akeyi tout moun kit yo gen asirans ou pa, kit yo gen papye imigrasyon ou pa. Vaken COVID-19 la gratis.

June 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
 
 

FAQs about the COVID-19 Vaccine