Pran desizyon sou tès depistaj jenetik

 

Sa a se yon videyo 4 minit pou prepare w pou pran yon desizyon sou tès depistaj jenetik nan gwosès sa a. Bon chwa a se sa ki pi bon pou ou. Apre videyo sa a n ap mande w pou w endike si w konnen w vle fè tès jodi a, si w pa vle fè tès ditou, oswa si, tankou anpil moun ansent, ou vle plis tan pou w pale ak yon konseye jenetik ekspè sou opsyon w genyen yo.